Historie firmy

Mé jméno je Čeněk Mach a kovářskému řemeslu se věnuji již řadu let. Ke kovařině mě motivoval bývalý soused Zdeněk Vítek a pod jeho vedením jsem se také vyučil na střední škole řemeslné v Jaroměři. Studium jsem úspěšně ukončil v roce 2010 a již při studiu jsem začal vyrábět své první zakázky. Dnes mám již plně vybavenou a velice prostornou kovářskou dílnu kde ještě se dvěma zaměstnanci dáváme železu život a tvoříme z něj umělecká díla. Věnujeme se také zámečnické výrobě, kde sváříme, brousíme, nebo soustružíme nejrůznější výrobky od ventilačních mřížek až po několika kubíkové násypky, či nájezdové rampy. Rádi také kombinujeme kov s nejrůznějšími materiály, jako je například kámen, sklo, či dřevo a proto máme také vybavenou truhlářskou dílnu kde si pro vlastní tvorbu zpracováváme dřevěné doplňky.

Náš team a prostory