Restaurátorské práce

Máme rádi také historii a proto, když se dostaneme k nějaké opravě, nebo rekonstrukci historického objektu, snažíme se detailně nahradit zrezivělé nebo odpadlé prvky, podle dochovaných zbytků. Pokud nelze restaurátorsky kovaný prvek zachránit, zhotovíme nový a dbáme všech detailů aby byl co nejpřesnější replikou starého.